About Us

Our Vision

The Vision of ANC

To be sustainable ANC in the long term, we define company:

  • Get the benefit of the COMMUNITY is to build the core brand.

  • Get the benefit of CUSTOMERS as a source of motivation.

  • Get the interests of EMPLOYEES as a premise for the development of the company.

Để trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp và là đối tác ưa thích của khách hàng, chúng tôi đã xây dựng văn hóa cho ANC như sau:

Trung thực - tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh và trung thực thông báo các đặc tính, đặc điểm của hàng hóa dịch vụ cung cấp, mang lại cho khách hàng một dịch vụ phù hợp và đáng tin cậy. Giá trị thương hiệu ANC cũng đã bao gồm sự nhận thức về chính sách sức khỏe - an toàn - môi trường.

Kinh nghiệm - thứ mà chúng tôi mang đến cho khách hàng là một phần kinh nghiệp về việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm, được ANC tích lũy trong quá trình cung cấp các thiết, vật tư.

Đổi mới - Gắn liền với bản tính siêng năng, chịu khó của người Việt, với ANC là sự học tập và trao rồi kinh nghiệp không ngừng, tạo sự đổi mới trong phong cách tiếp cận và phục vụ khách hàng. Giá trị thương hiệu ANC cũng bao gồm tính chuyên môn và niềm đam mê.

Hợp tác - Một biểu hiện của di sản và là cam kết tinh thần của ANC là sự hợp tác và giúp khách hàng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ một cách tốt nhất. Giá trị thương hiệu cũng bao gồm tận trung với khách hàng.