Giới thiệu

Giới thiệu

ANC là gì?

ANC là viết tắt của An Na Co., Ltd, Công ty TNHH An Na được thành lập năm 2010 với mục tiêu là cung cấp đến khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Nhiệm vụ của ANC là giúp cải thiện công việc của khách hàng, bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, an toàn, đáng tin cậy và sáng tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện thời, cũng như trong tương lai của khách hàng.

ANC có chính sách dành riêng cho mục tiêu bảo vệ môi trường. Bởi điều này, ANC đã chọn an toàn môi trường và chất lượng là những ưu tiên hàng đầu trong mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của mình.

TẦM NHÌN

Our Vision

Để ANC được phát triển bền vững vào lâu dài, công ty chúng tôi xác định:

  • Lấy lợi ích của CỘNG ĐỒNG là cốt lỗi để xây dựng thương hiệu.

  • Lấy lợi ích của KHÁCH HÀNG làm nguồn động lực làm việc.

  • Lấy lợi ích của NHÂN VIÊN làm tiền đề cho sự phát triển của công ty.

Xem tiếp

SỨ MỆNH

Our Mission

Sứ mệnh của ANC là giúp cải thiện công việc của khách hàng, bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, an toàn, đáng tin cậy và sáng tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu hiện thời, cũng như trong tương lai của khách hàng.

Chúng tôi tiếp cận điều này bằng cách đảm bảo mỗi nhân viên của ANC luôn tìm thấy sự nhiệt tình và vui vẻ trong công việc hàng ngày của mình.

Xem tiếp

LỊCH SỬ

Our History

Cuối năm 2010, nắm bắt được tình hình phát triển mạnh mẽ của thị trường dầu khí và dựa trên kinh nghiệm đã tích lũy được từ nhiều năm làm việc trong môi trường thương mại - kỹ thuật, ban lãnh đạo ANC đã quyết định thành lập Công ty TNHH An An.

Với nhân viên, ANC là môi trường tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực, cùng sự hiểu biết.

Với khách hàng, ANC là đối tác tin cậy trong công việc.

Xem tiếp