Hỗ trợ

Hỗ trợ sản phẩm

Liên hệ ngay với chúng tôi - ANC
để nhận được sự trợ giúp tốt nhất trong việc lựa chọn
và sử dụng sản phẩm, dịch vụ do ANC cung cấp.

Thông tin sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu tải về

Bạn cần hỗ trợ về sử dụng sản phẩm Mr McKenic? Bộ phận hỗ trợ sản phẩn của ANC luôn sẵn sàng phục vụ bạn, và trước khi có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi, bạn có thể tìm được những thông tin hữu ích tại phần hỗ trợ dưới đây:

9-in-1 Technology Oil
Sử dụng sản phẩm và lĩnh vực ứng dụng.
Air-conditioner Cleaner
Vài bước đơn giản để sống khỏe mạnh.
Contact Cleaner (Fast Dry)
Sử dụng sản phẩm và lĩnh vực ứng dụng.
The Germ Killer
Sử dụng trong nhà bếp.
Sử dụng trong nhà tắm.
Sử dụng tại văn phòng.
Sử dụng trong không gian chung.

Mr McKenic 9-in-1 Techlogy Oil

Mr McKenic Air-conditioner Cleaner

Mr McKenic Contact Cleaner

Mrs McKenic Floor Wonder

Mr Mckneic The Germ Killer