Giới thiệu

Lịch sử Phát triển

Lịch sử phát triển của ANC

Cuối năm 2010, nắm bắt được tình hình phát triển mạnh mẽ của thị trường dầu khí và dựa trên kinh nghiệm đã tích lũy được từ nhiều năm làm việc trong môi trường thương mại - kỹ thuật, ban lãnh đạo ANC đã quyết định thành lập Công ty TNHH An An.

Với nhân viên, ANC là môi trường tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực, cùng sự hiểu biết.

Với khách hàng, ANC là đối tác tin cậy trong công việc.

Những mốc sự kiện quan trọng của ANC:

  • Tháng 11-2010:
    Thành lập Công ty TNHH An Na (tên viết tắt là ANC).

  • Tháng 04-2011:
    Trở thành nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm McKenic.