nội bộ

Tin tức

Môi trường làm việc

Thông tin từ ANC

Quá trình sáng tác và lựa chọn logo cho ANC

Ngay từ khi thành lập Công ty, ban lãnh đạo ANC luôn lấy mục tiêu vì An toàn - Sức khỏe - Môi trường lên hàng đầu, và tư tưởng này thể hiện rõ trong logo của Công ty.


ANC's Logo

- Logo có biểu tượng là một phân tử hóa học, biểu trưng cho ngành kinh doanh chính của ANC

- Logo được cấu tạo bởi 2 chữ "A" và 2 chữ "n", hoặc 1 chữ "n" và 1 chữ "c".

- Và nếu nhìn kỹ, có thể dễ dàng nhận thấy hình trái tim, đại diện cho tinh thần của ANC.

n

- Phần logo biểu trưng cho chữ "n" và "c" - khi ở góc 225°.

- Phần này có màu xanh lá cây, biểu trưng cho "mộc", màu sắc của môi trường.

A

- Phần logo biểu trưng cho chữ "A".

- Phần này có màu xanh nước biểu, biểu trưng cho "thủy", phù hợp với môi trường kinh doanh của ANC, chuyên phục vụ ngành dầu khí.